Arvuti hoodus – Termopasta vahetus

Termopasta  vahetus on oluline, sest selle vahetamata jätmisel arvuti kuumeneb üle, on aeglane ning võib katki minna. Termopasta vahetust on soovitatav teostada normaaltingimustes iga 2 aasta tagant, kuid tolmustes ruumides töötavatel raalidel tuleb seda teha oluliselt tihemini.

Termopasta vahetusega tagatakse arvutile korralik jahutus. Nimelt juhib termopasta soojust protsessorilt, videokaardilt ning tihti ka põhjasillalt arvuti radiaatorisse. Termopasta vahetusega koos reeglina eemaldatakse tolm radiaatorilt, mis aja jooksul paratamatult radiaatori ette koguneb ning seetõttu ei saa arvuti korraliku jahutust. Korraliku jahutuse puudumisel kuumeneb üle videokiip, põhjasild või protsessor ning seetõttu arvuti enam ei tööta. Sellisel juhul vajaks vahetust kiip või protsesseor, kuid see töö on kulukas.

Termopasta vahetuseks tuleb arvuti kindlasti eelmaldada vooluvõrgust ning sülearvutite puhul eelmaldada aku. Lauaarvutitel saab protsessori termopastat vahetada ilma emplaati arvutist välja võtmata. Sülearvutil tuleb tihtipeale termopasta vahetamiseks emaplaat korpusest välja võtta, mis tähendab terve arvuti algosadeks võtmist. Seejuures tuleb olla ettevaatlik, et emaplaadi väljavõtmise käigus ei vigastata lintkaableid. Sülearvutitel ning kontoriarvutitel asub videokaart enamasti emaplaadil. Kodukasutuseks ja mängimiseks ettenähtud arvutitel on videokaart eraldi. Sel juhul tuleb videokaardi jahtus maha võtta ning eemaldada tolm ja asendada termopasta.

Kasutada tasub kindlasti head termopastat ning kvaliteetseid temopatju. ItCenter kasutab Artic Mx2 tüüpi temopastat ning K5-pro tüüpi termopatju. Hea termopasta ja termopatjate termojuhtivus püsib aastaid muutumatuna ning seetõttu ei pea pikka aega vahetust uuesti ette võtma.

Kui kuulete, et Teie arvuti ventilaator töötab pidevalt, arvuti läheb alt kuumaks, hangub või lülitab ennast välja, olete oodatud meile hooldusesse. ItCenter teostab termopasta vahetuse tavapäraselt ühe tööpäeva jooksul.

Share This

It Center